Leena Elonen johtaa nyt
Kymenlaakson Journalisteja

Kymenlaakson Journalistit ry:n vuosikokouksessa 18. maaliskuuta valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Leena Elonen, vapaa toimittaja Haminasta. Hallitukseen kuuluvat ja järjestäytymiskokouksessa tehtävät jakautuvat seuraavasti:
Varapuheenjohtaja on Leena Halonen, vapaa toimittaja, tiedottaja/eläkeläinen, mökki-isäntänä jatkaa Timo Suurnäkki Kymen Sanomista ja sihteerinä Ritva Launeskoski Iitinseutu-lehdestä.
Muut hallituksen jäsenet ovat Antti Kaarto Kymen Sanomista, Ilkka Kujala Keskilaakso-lehdestä, Marjo Latvanen ja Minna Muuronen Kouvolan Sanomista ja Kai-Pekka Vesalainen Ankkuri-lehdestä.
Hallituksen varajäsenet ovat Krista Lihvonen-Hietakallio Kouvolan Sanomista ja Arja Ukkonen freelancer/eläkeläinen. Hallituksen ulkopuolisena nettivastaavana jatkaa Pasi Ylinen Kouvolan Sanomista ja hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Kimmo Puhakka Kouvolan Sanomista.