Lihavoittoinen ravinto on
iso vesistöjen kuormittaja

Teksti ja kuva: Kai-Pekka Vesalainen

Erikoistutkija Seppo Knuuttila on työskennellyt Itämereen liittyvissä tutkimus- ja selvitystehtävissä neljännesvuosisadan.


Kymenlaakson Journalistit ry on palkinnut Vuoden valottajana 2020 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkijan Seppo Knuuttilan, jonka mukaan monet asiat vesiympäristöissä ovat menossa hyvään suuntaan. Karhulalaislähtöisen Knuuttilan mukaan meriveden laadun positiivinen kehitys näkyy esimerkiksi silakoiden dioksiinipitoisuuksissa, joissa laskua on ollut 1970-luvulta 80 prosenttia. Silti työtä ja tekoja merellisen luonnon eteen tarvitaan edelleen.
– Vaikka elohopeapitoisuudet vesillä kautta linjan ovat hitaasti alenemassa, niin edelleen hauelle on elohopeasta johtuen sama syöntisuositus kuin rasvaisille lohikaloille ja silakalle dioksiinin takia.
– Raskaana oleville naisille hauen syömistä ei suositella lainkaan. Sisävesissä elohopea voi kertyä myös muihin isoihin petokaloihin, joita ei suositella syötäväksi alituisesti, huomauttaa erilaisissa Itämeren tilaan liittyvissä tehtävissä jo vuodesta 1995 työskennellyt erikoistutkija.

Knuuttila vakuuttaa, että yksilötasolla pystymme parhaiten vaikuttamaan vesiympäristön laatuun ruokavalion kautta.
– Keskimääräisen suomalaisen tuottamasta merta rehevöittävästä typestä ja fosforista, Itämeri-jalanjäljestä, 60 prosenttia aiheutuu ruokavaliosta, kun jätevesien osuus on noin neljännes.
– Kaikkein tehokkain tapa ravintojalanjälkesi pienentämiseen on lisätä kalan kulutusta. Jos vaihdat sian-, naudan- ja broilerinlihan kokonaan kestävästi pyydettyyn villikalaan, niin ravintojalanjälkesi voi olla jopa negatiivinen. – Ainoastaan kalan pyytämisessä käytetyn moottoriveneen pakokaasut sisältävät vesistöä rehevöittävää typpeä, mutta se on aika marginaalista, kun jokaisen syödyn kalakilon myötä vedestä poistuu ravintoketjuun kertynyttä fosforia ja typpeä, huomioi Knuuttila.

Kymenlaakson Journalistit ry valitsee Vuoden valottajaksi tiedottamisessa ansioituneen henkilön, joka ei ole ammatiltaan tiedottaja.


Kymenlaakson Journalistit ry on palkinnut erikoistutkija Seppo Knuuttilan
Vuoden valottajana 2020. Knuuttila on työskennellyt Itämereen liittyvissä tutkimus- ja
selvitystehtävissä vuodesta 1992.