”Kärsivällinen ja selväsanainen tiedonvälittäjä” - Koronavuoden Valottaja-palkinto
Kymsoten johtajaylilääkärille
Marja-Liisa Mäntymaalle

Kymenlaakson Journalistit myöntää vuosittaisen palkinnon tiedottamisessa ansioituneelle henkilölle, joka ei ole ammatiltaan tiedottaja. Yhdistyksen hallitus valitsi Marja-Liisa Mäntymaan yksimielisesti.

Kymenlaakson Journalistit ry on valinnut Vuoden Valottajaksi Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan. Koronavuoden aikana Mäntymaa on palkintoperustelujen mukaan vastaillut sitkeästi ja selkeästi lukuisiin toimittajien kysymyksiin. Mäntymaata kiitetäänkin etenkin selväsanaisuudestaan. Kiitosta annetaan myös tavoitettavuudesta.
Yhdistyksen hallitus valitsi Mäntymaan yksimielisesti.

Mäntymaa katsoo, että tiedottaminen on osa hänen toimenkuvaansa. Etenkin koronaviruksen ollessa kyseessä on tärkeää, että ihmiset saavat oikeaa tietoa nopeasti.
- Esimerkiksi koronakoordinaatioryhmässä tehdään isoja päätöksiä, jotka koskettavat ihmisten arkea. Päätöksiin on oltava perustelut ja niitä on oikeutettua kysyä.
Kaksi toimittajana työskentelevää poikaa ovat tarjonneet Mäntymaalle näköalapaikan median työhön.
- Jos toimittaja ei saa tarvittavia tietoja, ei juttuakaan silloin synny.

Mäntymaa muutti Kotkaan vuonna 1987. Kolmen vuoden erikoistumisjaksoa lukuun ottamatta koti on siitä asti ollut Kotkassa ja työpaikka Kymenlaakson keskussairaalassa.
Työpäivät ovat kuluneen vuoden aikana venyneet pitkiksi, Mäntymaa kertoo. Johtajaylilääkäri ei sentään päivystä kellon ympäri.
- Katson työpuhelinta ja sähköpostia virka-ajan ulkopuolellakin, jos puhelin soi useasti tai sähköposti kilkattaa. Siinä tapauksessa kyseessä on todennäköisesti sellainen asia, johon minun on vastattava. Mutta pidän myös vapaata.
Vapaa-ajallaan Mäntymaa rentoutuu muun muassa neulomalla ja piirtämällä humoristisia sarjakuvia.


Kymenlaakson Journalistit ry on valinnut Vuoden Valottajaksi
Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan.