Arja Ukkonen johtaa yhdistystämme

Kymenlaakson Journalistit ry:n vuosikokouksessa 21.3.2015 yhdistyksemme uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Arja Ukkonen. Valinnasta äänestettiin.
Ehdolla olivat Arja Ukkosen lisäksi Laila Sairo ja Leena Halonen.
Järjestäytymiskokouksessa valittiin sihteeriksi Ritva Launeskoski Iitinseutu-lehdestä,
varapuheenjohtajaksi Hannele Karppinen Kymen Sanomista, taloudenhoitajaksi freelancer
Arja Ukkonen, mökki-isännäksi Timo Suurnäkki Kymen Sanomista ja nettivastaavaksi
Pasi Ylinen Kouvolan Sanomista. Muut hallituksen jäsenet ovat Kyösti Suolanen ja
Petra Tynninen Kouvolan Sanomista, Marjo Latvanen Vartti-lehdestä, Pekka Kimpanpää
Kymen Sanomista, Ilkka Kujala Keskilaakso-lehdestä ja toimittaja/tiedottaja Leena Halonen.
Varajäseneksi valittiin Krista Lihvonen-Hietakallio Kouvolan Sanomista sekä
varapuheenjohtajaksi valittu Hannele Karppinen Kymen Sanomista.

Vuosikokous velvoitti hallitusta selvittämään, mitkä ovat Itä-Suomen
Sanomalehtimiesyhdistykseen liittymisen hyödyt ja haitat. Selvitystä esitti Kouvolan Sanomien
toimitusosasto. Perusteena selvityksen tekoon oli se, että omia jäseniämme on hankalaa saada
suostumaan luottamustehtäviin. Esityksen mukaan yhdistyminen ISSY:n kanssa laventaisi
pohjaa ja mahdollistaisi toiminnan aktivoinnin. Vuosikokouksessa esitettiin puheenvuoroja
sekä esityksen puolesta että esitystä vastaan.

Esityksen vastustajat korostivat sitä, että matkojen pituus heikentää entisestään
osallistumishalukkuutta. Tiedossa on myös, että ISSY:n jäsenten aktiivisuusinto ei ole
kymenlaaksolaisia suurempi. Vastustuspuheenvuoroissa tuli ilmi myös, että toiminta ei voi
keskittyä pelkästään toimitusosastoihin. Niitähän on Kymenlaaksossa kaksi. Noin puolet
jäsenistä, eli pienten lehtien toimittajat, freelancerit ja eläkeläiset, jäisivät tällöin ulkopuolisiksi.

- Demokratian puolustaminen oli tärkein syyni pyrkiä Journalistiliiton puheenjohtajaksi,
Journalistiliiton uusi puheenjohtaja Hanne Aho totesi kokouksessa.
Hän selvitti uuden ammattiyhdistysten keskusjärjestön selvittelyvaihetta. Mukana on 48
ammattiliittoa, joissa on 1,7 miljoonaa jäsentä. Journalistiliittoa motivoi selvityksessä mukana
oloon se, että myös Journalistiliitossa on sama tilanne kuin muissa mukana olevissa
ammattiyhdistyksissä: 35 prosenttia työntekijöistä on “uusien työmuotojen” piirissä eli
pätkätyöläinen, tarvittaessa töihin tuleva, vuokratyöläinen tai freelancer.
Työehtosopimukset eivät näihin työntekijöihin ylety. Tarvitaan työlainsäädännön rukkaamista.
- Tavoitteena on tila, jossa lähes kaikkien työntekijöiden työehdoista voidaan sopia,
Hanne Aho tarkensi.
Omasta yhdistyksestämme Journalistiliiton hallitukseen valittu ja kaikkia neljää itäistä
Journalistiliiton yhdistystä edustava Eija Anttila toivoi tiiviimpää yhteistyötä itäisten yhdistysten
kesken. Mahdollisessa yhdistymisessä ISSY:n kanssa pitää hänen mielestään kuitenkin muistaa
omat edut.