Kymenlaakson Journalistit ry jatkaa itsenäisenä

Kymenlaakson Journalistit ry on pitänyt viikon kestäneen (4.-11.5.2015) yleisen
sähköpostikokouksen, jossa kysyttiin jäsenistön mielipidettä yhdistyksen tulevaisuudesta.
Se perustui Kouvolan Sanomien toimitusosaston aloitteeseen selvittää yhdistymisen mahdollisuus
ISSY:een. Samalla tutkittiin myös HSY-vaihtoehtoa yhdistymisen suuntana.
Yhdistyksen hallitus, erityisesti puheenjohtaja Arja Ukkonen kokosi keskustelun ja päätöksenteon
pohjaksi laajan yhdistymisselvityksen. Sen perusteella sähköpostikokouksen päätökseksi tuli hallituksen
esityksen mukainen päätös, että yhdistys jatkaa itsenäisenä.
Mielipiteitä jäsenistöltä tuli 30, joista 23 kannatti hallituksen esitystä itsenäisenä pysymistä,
viisi esitystä vastusti hallituksen esitystä, yksi mielipide oli kyllä ja ei, ja lisäksi käytyä keskustelua
täydensi yksi mielipide.

Kokousmateriaali:
yhdistys yleinen kokous 4. - 11.5.2015.docx
yhdistymisen edut ja haitat.docx
SP-pöytäkirja yhdistysmisselv.rtf
KS-toimitusosaston aloite.docx