Kalliolan ovet uusittiin

Kalliolan ovet on uusittu päämökissä, saunassa ja pikkumökissä. Näihin käy nyt sama avain!
Avain on saatavissa tuttuun tapaan Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien ja Keskilaakson
toimituksista.
Toimituksissa ennestään olevassa Kalliolan avainnipussa on lomailulle tärkeä puuvajan avain.
Toimitukset: Tutkikaa tilanteen tullen, mikä vanhoista avaimista on vajan avain ellei sitä ole
nipussa merkitty vajan avaimeksi! Poistakaa liiat avaimet!