Ajankohtaista asiaa Ankkapurhassa

Kymenlaakson Journalistit yhteistyössä Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kanssa
ammensi pitkän päivän monipuolista ja ennen muuta ajankohtaista asiaa syysseminaarissa
Mihin menet Suomi, mihin menet Venäjä – Kaakon journalistien syyspamaus.
Puheenjohtajien Arja Ukkosen ja Matti Saarelan tervetulotoivotusten myötä pääsimme asian
äärelle, johon johdatteli ja päivää juonsi toimittaja Outi Salovaara ISSY:stä.

Kouvolan Sanomien tuottaja Katri Mannonen on MBA-opinnoissaantutkinut erilaisia
businessmalleja sanomalehdille. Tähänastisen selvityksensä perusteella hän oli tullut mm. siihen
tulokseen, että printti- ja nettilehtiorganisaatiot pitäisi eriyttää toisistaan. Näin nettipuoli saisi
työrauhan. Nettiorganisaatiossa kaikki tehdään netin ja uudenlaisen lukukäyttäytymisen
ajatusmaailman pohjalta (printtiajattelumaailma unohdetaan kokonaan). Kun nettipuolen
uudenlainen toimintatapa on hioutunut valmiiksi kuntoon, aletaan näitä toimintatapoja tuoda
pikku hiljaa myös printtipuolelle.

Toimittaja Pinja Valkonen Kouvolan Sanomista pohti, mistä rasismi kumpuaa ja miksi vieras
on vaarallinen.Valkosen näkemyksen mukaan ”me olemme me” ja ”ne ovat ne”. Kun emme
tunne, alamme yleistää. Jos yksi raiskaa, kaikki ovat raiskaajia. Valkoihoisuus on pohja, jota
vasten kaikki muu näyttäytyy. Oman kokemuksensa pohjalta hän kertoi, että leimalle, jonka on
saanut, ei voi mitään, vaikka kuinka yrittäisi.

Terveysjournalismin sudenkuoppia selvitteli Iltalehden toimittaja Heljä Salonen, joka on
Terveystoimittajat ry:n puheenjohtaja. Pitkään työtään tehnyt Salonen korosti huolellisuutta ja
termien tarkkuutta terveysasioista kirjoitettaessa, ja hän totesi nojaavansa työssään vain virallisiin
lähteisiin kuten THL ja viralliset ravitsemussuositukset. Hän mainitsi terveysjournalismin
muuttuvan jatkuvasti lisääntyvän tutkimustiedon kautta yhä vaikeammaksi mutta myös yhä
mielenkiintoisemmaksi tehdä.

Venäjän talouskurimusta avasi professori Juha Väätänen Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta. Venäjälläkin ollaan nyt tilanteessa, jossa on mietittävä, mistä leikataan. Hän piti
tärkeänä, että Venäjällä työn alle otettuja kärkihankkeita (mm. nanoteknologia) saataisiin
eteenpäin, sillä Venäjällä ei ole tällä hetkellä tarjota maailmalle myyntiin houkuttelevia tuotteita.
Auto- ja lentokoneteollisuus eivät enää vedä. Kaasun ja öljyn hinnan lasku ja ruplan
heikentyminen ovat ajaneet maan tiukalle. Venäjälle olikin Väätäsen mukaan erinomaisen
tärkeää onnistua saamaan ydinvoimalaosaamistaan Suomeen, sillä se oli samalla merkittävä
avaus maan läntisiin referensseihin.

Toimittaja ja asiointitulkki Polina Kopylova puhui uutisoinnista ja uutistoiminnasta Venäjällä.
Venäläisen journalismin ääripäät ovat hänen mukaansa hallituksen (valtion) tiedotusvälineet sekä
muutamat harvat yksityiset tiedotusvälineet. Tähän väliin on kuitenkin alkanut nousta
uusjournalismia, joka mielenkiintoisella tavalla käsittelee mm. hyväntekeväisyyttä, alueellista
toimintaa sekä esimerkiksi lifestyle-teemalla ajankohtaisia asioita. Kopylovan mukaan
uusjournalismissa otsikot voivat olla hyvinkin kepeitä: ”Näin pidät kenkäsi siisteinä”, mutta juttu
käsitteleekin Venäjän katujen ja muun infran kuntoa.
Venäjästä uutisoitaessa Kopylova korosti sen olevan tasapainoilua: miten uutisoida positiivisista
ilmiöistä niin, että se ei tue niitä vähemmän positiivisia ilmiöitä. Hän ei voinut myöskään liikaa
korostaa edes yhden luotettavan lähteen käyttöä propagandistisen informaationrinnalla.
Kopylovan mielestä suomalaiset tiedotusvälineet voisivat hyvin hyödyntää Venäjä-uutisten
asiantuntijoina nykyistä laajemmin Suomessa asuvaa venäläistä vähemmistöä. Asiantuntijoista
käytetään nykyisin vain kolmea, neljää samaa henkilöä; Kopylova on yksi heistä.

Päivän tunnelmaa kevensi oivallisella välittämisen teemallaan esiintynyt kitara- ja lauluduo
Antero Raanoja & Risto Uotila. Museo-opas Ritva Korri esitteliteollisuusmuseota, ja
maittava aterianautittiin Stora Enson Klubilla.

Seminaaripäivää vietettiin lauantaina 26.9.2015 klo 10-17Ankkapurhan teollisuusmuseolla
Kouvolan Inkeroisissa.
Osallistujia oli seitsemän Kymenlaaksosta ja 10 ISSY:stä. Esiintyjiä oli kaikkiaan kahdeksan
eli koolla oli 25 hengen poppoo.