Kymenlaakson Journalistit ry
Vuosikertomus 2018

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.3.2018 Kotkassa Kotkan Klubilla. Osallistujia oli 14, ja puhujavieraana oli toimittaja Outi Salovaara, joka edusti v. 2018 loppuun itäisiä yhdistyksiä Journalistiliiton hallituksessa.
Puheenjohtajana valittiin jatkamaan vapaa toimittaja Leena Elonen Haminasta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Suurnäkki ja Outi Palmu (uusi) Kymen Sanomista, vapaa toimittaja/tiedottaja, eläkeläinen Leena Halonen, Ilkka Kujala Keskilaakso-lehdestä, Marjo Latvanen ja Minna Muuronen Kouvolan Sanomista, Kai-Pekka Vesalainen Ankkuri-lehdestä ja Ritva Launeskoski Iitinseutu-lehdestä. Varajäsenet: freelancer/eläkeläinen Arja Ukkonen ja graafikko Juha Rika (uusi) Kaakon Viestinnästä. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Gråsten, varatoiminnantarkastajaksi Pekka Niemi. Yhdistyksen tilejä hoitaa Tilikievari Ky.
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 10.3.2018 heti vuosikokouksen jälkeen. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Halonen, mökki-isännäksi Timo Suurnäkki, nettivastaavaksi Pasi Ylinen ja sihteeriksi Ritva Launeskoski. Taloudenhoitajaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Kimmo Puhakka, toimittaja Kouvolan Sanomista. Hallitus kokoontui vuoden aikana helmikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Sähköpostitse ratkottiin keskustellen muita esiin tulleita asioita.

JÄSENISTÖ
Kymenlaakson Journalistit ry:ssä oli vuoden 2018 lopussa 66 eläkeläisjäsentä (+1), freelancereita/yrittäjiä ei yhtään (-1), opiskelijajäseniä yksi (0), työsuhteisia 59 (-4), työttömiä 9 (-1) ja yhteensä siten 135 jäsentä (-5); prosentteina jäsenistö on huvennut 3,5:lla. Journalistiliiton jäsenmäärä on pudonnut noin 250:llä ja 1,8 prosentilla. Merkittävä muutos liittotasolla tapahtui työsuhteisten jäsenien kohdalla, miinusta 254 jäsentä. Liittoon liittymistä tarkastellen Kymenlaakson Journalistit ry:ssä ainoat tapahtumat olivat kahden työsuhteisen poistumiset jäsenvahvuudesta. Liittyminen putosi myös koko liiton tasolla. Freelancer/yrittäjiä liittyi 40 vähemmän kuin edellisvuonna, opiskelijoita 15, työsuhteisia 13 ja eläkeläisiä 7 vähemmän, yhteensä 75 vähemmän kuin edellisvuotena. 50 vuotta täyttäneitä ja sitä korkeampia merkkipäiviään viettäneitä jäseniä on muistettu pääasiassa onnittelukortein. Vuonna 2018 muistettiin kolmea jäsentä onnittelukäynnein ja lahjoin. Hallituksemme jäsen ja varapuheenjohtaja Leena Halonen nukkui pois 7.10.2018. Hänen omaisiaan yhdistys muisti adressilla.

EDUNVALVONTA JA TOIMINTA LUOTTAMUSELIMISSÄ
Journalistiliiton yhdistyspäivät pidettiin Tampereella 27.-28.3.2018. Yhdistyksestä päiville osallistuivat puheenjohtaja Leena Elonen ja varajäsen Arja Ukkonen. Sihteeripäivään ei saatu osallistujaa.
Journalistiliiton hallituksessa yhdistystä ja muita itäisiä yhdistyksiä edusti Outi Salovaara ISSY:stä. Liiton valtuustossa edustajanamme toimi Petra Tynninen ja hänen varaedustajanaan Aapo Mentula. Heidän kautensa päättyivät vuoden 2018 lopussa. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhdistystä edusti Krista Lihvonen-Hietakallio. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin edustajat uudelle nelivuotiskaudelle. Liittovaltuuston varsinainen jäsen on Antti Kaarto, varajäsen Aapo Mentula ja yleisvarajäsenet Ritva Launeskoski ja Leena Elonen.
Yhdistys vastasi liiton lausuntopyyntöön, jossa kysyttiin mielipidettä opiskelijoiden äänestysoikeuden toteuttamisesta Journalistiliiton valtuustossa. Yhdistyksen hallitus päätti antaa lausunnon, jossa se ei kannata vaihtoehtoa 2, vaan on vaihtoehdon 1 kannalla, eli asia säilyy ennallaan. Toinen lausuntopyyntö, johon yhdistys vastasi, koski liiton toiminta- ja talousohjelmaa. Siihen yhdistyksen hallituksella ei ollut muutettavaa. Liiton opastuksella ja yhdistyksessä täydentäen nettisivuille laitettiin etusivulle linkki uuden tietosuojalain mukaiseen tietosuojaselosteeseen.

KOULUTUS JA JÄSENTILAISUUDET
Jäsentilaisuuksia pidettiin Kalliolassa neljästi: kevät- ja syystalkoot, Tattoo-ilta 19.6.2018 sekä yhdistyksen 85-vuotisjuhlat 8.9.2018. Ruoka tilattiin pitopalvelusta, yhdistys tarjosi yhteiskyydit, ruokajuomat, iloista yhdessäoloa, saunomista ja haminalaisen The Bluezy Expectations’in musiikkia livenä Kalliolan kalliolta. Juhlia vietettiin noin 15 hengen porukalla.
Eläkeläislounasta nautittiin vuoron mukaisesti Kotkassa Pub Albertissa runsaan 10 hengen voimin. Yhdistys kustansi jäsenien ateriat.
Yhdistys tarjosi jäsenistölleen tukea, mikäli joku olisi halunnut osallistua Suomen freelance-journalistit ry:n toiminnanjohtaja Anna Kähkösen luotsaamalle kurssille mobiilikuvauksen perusteista. Tietoon ei ole tullut, että yhdistyksestä olisi kurssille lähtenyt osallistujia.
Yhdistyksemme hankki marraskuussa tuoreen Journalistiliiton historiakirjan Ei mikään yhden illan juttu. /Journalistien järjestäytymisen vuosisata. Kirja lähti lukukiertoon Kotkassa 1.11. eläkeläislounaalla.  Vuoden 2019 alussa kirja siirtyy kiertoon Haminaan, ja vuosikokouksessa Kouvolaan. Keväällä talkoiden jälkeen kirja on luettavissa Kalliolassa, mikä on kirjan pysyvä sijoituspaikka.

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA
Lokakuussa ISSY tarjosi yhdistyksellemme mahdollisuutta osallistua järjestämälleen teatteriretkelle Helsinkiin (8.12.) siten, että ISSY tarjoaa kyydin ja kiertää tarvittaessa Kouvolan kautta. Teatterikappale Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti. Ei osallistujia. Hyvä yhteistyön tulos saavutettiin, kun saimme ISSY:n Outi Salovaaran hoitamaan oman yhdistyksemme ”vuoron” päätökseen liiton hallituksessa. Outia on kiittäminen aktiivisesta ja perusteellisesta raportoinnista hallituksen asioista. Keskustelua käytiin loppuvuodesta vilkkaasti myös itäisten yhdistysten edustuksesta liiton hallituksessa. Saimme edustajaksi Liisa Yli-Ketolan Pohjois-Karjalan yhdistyksestä. Yhteistyömahdollisuuksia oli myös Suomen freelance-journalistit ry:n kanssa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tarjoamista mahdollisuuksista tutustua EU:n toimintaan. Lisäksi on tiedotettu Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) apurahoista, joilla voi hakeutua kielikursseille ulkomaille sekä saada tukea journalistisiin hankkeisiin. Niin kielikursseille kuin muihinkin hankkeisiin jäsenemme ovat saaneet apurahoja.

VIRKISTYSSTIPENDIT JA LOMAILU KALLIOLASSA
Virkistysstipendit Kalliolaan saivat Pekka Niemi, Irma Ikonen, Timo Suurnäkki ja Tiina Katajisto. Vuokrajaksoja myönnettiin 20 kaikkiaan 11 hakijalle; vilkas kiinnostus lomaviikkoja kohtaan kuitenkin sirpaloi niitä niin, että täysiä ma-ma-viikkoja ei esitetyistä toiveista huolimatta pystytty jakamaan

VUODEN VALOTTAJA
Vuoden Valottaja -palkinto ojennettiin Kotkan kaupungin viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kari Makkoselle. Valinnasta syntyi jälkikäteen sellaista keskustelua, että yhdistyksen hallituksessa päätettiin ajoissa tiedottaa hallitusta ehdokkaista, jotta mahdolliset valinnat voitaisiin tehdä yhteisymmärryksessä. Vuoden Valottaja -lyhtyä on jaettu tiedottamisessa onnistuneille henkilöille vuodesta 2000.

VUODEN JOURNALISTI
Vuoden Journalistin kunniakirja ja kukat luovutettiin Kaakon Viestinnän graafikko Juha Rikalle. Vuoden Journalisti -kunniakirjoja yhdistyksemme on jakanut ansioituneille jäsenilleen vuodesta 2008.

KALLIOLA
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Rannikkopajat puhdisti ja maalasi keväällä pikkumökin ulkopinnat. Mökki-isäntä jatkoi korjaustöitä, uusi mm. saunan lauteet, korjasi kalliopöydän ja teki tarvittavia työkalu- ja irtainhankintoja. Polttopuutalkoot pidettiin ennen Tattoo-tapahtumaa. Kylmäkalusteita hankittiin saunatupaan ja päämökkiin. Kalliolan varsinainen vuosikertomus erillisenä liitteenä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu toimittajien työehtojen edistämiseen ja ottaa tarvittaessa kantaa Journalistiliitossa esiin tuleviin kysymyksiin. Yhdistys antaa taustatukea toimitusosastoille paikallisessa edunvalvonnassa.

KOULUTUS- JA JÄSENTILAISUUDET
Kymenlaakson Journalistit järjestää jäsenistölleen kiinnostuksen mukaan teatteri- tai luontoretken tai/ja koulutustilaisuuden, ja myös pikkujoulutapahtuma tai muu vastaava voidaan järjestää. Jo tammikuussa saimme Kouvolan Teatterilta pikakutsun katsomaan Patriarkka-näytelmää hyvin edulliseen hintaan. Viisi osallistujaa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään la 16.3.2019 Haminassa varuskuntakerholla.
Kalliolan talkoot pidetään huhti-toukokuun ja syys-lokakuun vaihteessa. Hallitus kokoontuu tammi-helmikuussa, keväällä ja syksyllä Kalliolan talkoiden yhteydessä ja tarvittaessa myös sähköpostitse. Kalliolassa vietetään toimittajien kesäiltaa juhannuksen alusviikolla. Mukaan kutsutaan myös kesätyöntekijöitä; nuorille pyritään valaisemaan toimittajan ammatin kulmakiviä. Tattoo-ilta järjestetään, mikäli Tattoo-organisaatio sen järjestää. Yhdistyksen eläkeläiset haluavat kokoontua Kalliolassa yhteisenä aikana jonakin kesäpäivänä. Kyse ei ole varauksen tekemisestä, vaan osallistujat päättävät, koska kokoontuvat yhteen. Kokoontuminen ei estä muiden jäsenten Kalliolan käyttöä.
Eläkeläislounas järjestetään marraskuussa Kouvolassa. Jäsenistöä muistetaan merkkipäivinä (50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- ja 100-vuotismerkkipäivinä) pääasiassa onnittelukortein. Liiton ja yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita ja olevia jäseniä voidaan hallituksen päätöksellä muistaa onnittelukäynnillä ja lahjalla. Yhdistyksestä osallistutaan Journalistiliiton järjestämille yhdistyspäiville sekä sihteeripäivään. Osallistujat ovat pääsääntöisesti puheenjohtaja ja/tai sihteeri.

YHTEISTYÖ
Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa naapuriyhdistyksistä mm. Helsingin Seudun Journalistien sekä Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen ISSY:n kanssa. Osallistumismahdollisuus muutamiin yhdistyksen tilaisuuksiin tarjotaan Kymenlaaksossa toimiville Journalistiliiton freeyhdistyksen jäsenille sekä radio- ja tv-toimittajille.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tietoa toimittajille tarjolla olevista kansainvälisistä mahdollisuuksista levitetään jäsenille sähköpostitse. Jäseniä innostetaan osallistumaan tarjolla oleviin kansainvälisiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Matkoja EU:n parlamenttiin kannattaa hyödyntää.

KALLIOLA
Yhdistys jakaa edellisvuosien tapaan neljä yksityislomailuun tarkoitettua stipendiä. Stipendit ajoittuvat alku- ja loppukesään. Kalliolaa vuokrataan edelliskesän tapaan touko- ja kesäkuussa, heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä elo- ja syyskuussa. Jaossa voi olla myös 7-päiväisiä (ma-ma) lomajaksoja, mikäli niitä on kahden perushaun jälkeen tarjottavana. Vuokra on 100 euroa vko tai vkl, pitkä ma-ma -lomajakso 200 euroa. Yhteisellä ajalla, erityisesti talvella, Kalliolassa yöpyjien toivotaan osallistuvan sähkökuluihin 10 € /porukka/vrk. Talvikausi on lähtökohtaisesti yhteistä aikaa, mutta mikäli yhdistyksen jäsen haluaa esim. viettää yksityisiä juhlia Kalliolassa, se voidaan vuokrata hänelle kesäkauden hinnalla + sähkömaksua 10 € / vrk vastaan. Tällöin jäsenistölle tiedotetaan Kalliolan olevan yksityiskäytössä. Kalliolassa jatketaan tarpeellisiksi katsottavia kunnostustöitä.

PALKINNOT
Yhdistys jatkaa Vuoden valottaja -palkinnon jakamista tiedottamisessa ansioituneelle henkilölle sekä Vuoden journalisti -kunniakirjan jakamista ansiokasta journalistista työtä tehneelle yhdistyksen jäsenelle. Ansioituneille jäsenille voidaan myös anoa liiton huomionosoituksia: yhdistys anoo liiton ansiomerkkiä itäisten puolia viime valtuustokauden lopulla ansiokkaasti liiton hallituksessa pitäneelle ja aktiivisesti yhdistykselle ajankohtaisista asioista tiedottaneelle Outi Salovaaralle.