Kymenlaakson Journalistit ry


VUOSIKOKOUS 20.5.2023 klo 13.00 Kalliola, Häränholmi, 15, Neuvoton (Hamina)
PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Antti Kaarto, Leena Elonen, Hannele Karppinen, Ilkka Kujala, Ninni Suntio, Timo Suurnäkki, Kimmo Puhakka, Arja Ukkonen ja Ritva Launeskoski, yhteensä 9 osallistujaa.

1. Kokouksen avaus. Varapuheenjohtaja Leena Elonen avasi kokouksen klo 13.13.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
3. Kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Antti Kaarto.
5. Kokouksen sihteerin valinta. Ritva Launeskoski.
6. Vaalivaliokunnan tarve hallituksen 2023 muodostamiseksi. Käytetään tilanteen mukaan.
7. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta. Ninni Suntio ja Arja Ukkonen.
8. Ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta. Ninni Suntio ja Arja Ukkonen.
9. Vuosikertomus 2022. Vuosikertomus hyväksyttiin, ja siihen päätettiin tehdä kaksi lisäystä. Puheenjohtaja Kai-Pekka Vesalaisen tilanteesta todettiin, että hän ei ole pystynyt hoitamaan puheenjohtajan tehtävää enää myöhäissyksystä 2022 alkaen. Hallitus havahtui tähän verraten myöhään: ensimmäinen kokous 2023 saatiin pidettyä odottelun/viivästysten vuoksi vasta 18.4.2023. Normaalisti hallitus on kokoontunut jo helmikuussa. Kalliolasta todettiin, että päämökissä tehtyä remonttia varten toiminut remonttityöryhmä apulaisineen on kiitoksensa ansainnut. Toimintasuunnitelmaan lisätään talkoolaisten kiittäminen loma-ajalla Kalliolassa. Hallitus tekee tästä asiasta vielä erillisen päätöksen.
10. Tilikertomus v. 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto. Taloudenhoitaja Kimmo Puhakka esitteli tilinpäätöksen, joka osoittaa - 4227,93 euroa alijäämää. Toiminnantarkastaja Laila Sairon lausunnon mukaan yhdistyksen taloutta on hoidettu asiaankuuluvalla tavalla, eikä huomautettavaa ollut. Tässä pykälässä syntyi keskustelua Kalliolan verotus-/vakuutusarvosta, joiden katsottiin remontin ansiosta nousseen. Päätökseksi tulikin, että etenkin vakuutusarvo on tarkistettava. Hallitus selvittää asiaa ja käsittelee tätä asiaa kokouksessaan syksyllä. Taloudenhoitaja Kimmo Puhakka toimittaa hallitukselle vakuutuskirjan, mikäli se on saatavana sähköisenä.
11. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Vahvistettiin ja myönnettiin.
12. Toimintasuunnitelma v. 2023. Kalliolan remonttityöryhmän mahdollinen jatko ja tehtävänmäärittely. Tässä pykälässä keskusteltiin siitä, keille Kalliolaa voitaisiin tarjota vuokrattavaksi nykyisten määrittelyjen lisäksi. Lähtökohtaisesti Kalliolaa vuokrataan vain yhdistyksen jäsenille, mutta koska yhdistyksen rahatilanne on heikko, voisiko löytyä muita tahoja, joille paikkaa voisi tarjota vuokrattavaksi. Hallitus keskustelee ja päättää asiasta tarkemmin. Muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
13. Kalliolan remontti- ja vuokraustilanne kesällä 2023. Alustavasti on jo päätetty, että remonttityöryhmälle osoitetaan kiitokseksi loma-aikaa, mutta päätökset siitä, mitä tarjotaan ja keille, tehdään hallituksessa. Remonttityöryhmä jatkaa toimintaansa, sillä Kalliolassa on vielä paljon remontoitavaa. Töitä jatketaan sen mukaan, miten yhdistyksen rahavarat sallivat. Kiireellisimpinä kohteina seuraavassa remontissa todettiin olevan päämökin rännit sekä sisälattia, etenkin keittiössä. Vuokraustilanne merkittiin tiedoksi. Tehdään vielä kolmas Varaa loma-aikaa Kalliolasta -kierros jäsenistölle. Sen tuloksen mukaan hallitus päättää sähköpostikokouksessa loma-aikojen tarjoamisesta remonttitalkoolaisille.
14. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus. Talousarvioon (+- 8 000 €) tehtiin muutos luottamustoimipalkkioihin. 2 000 euron varausta laskettiin 250 eurolla eli 1 750 euroon, sillä hallitus oli päättänyt alentaa 100 eurolla palkkioita per saaja. Mökki-isännän palkkion hallitus päätti pitää ennallaan. Samalla alennettiin tulopuolta vastaavasti 250 eurolla, eli talousarvio päättyy summaan +- 7 750 €. Varsinaista jäsenmaksua ei edelleenkään peritä.
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta. Leena Elonen.
16. Yhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten (8) ja varajäsenten (2) valinta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Antti Kaarto, Ninni Suntio, Hannele Karppinen, Ilkka Kujala, Timo Suurnäkki, Pekka Niemi, Outi Palmu ja Ritva Launeskoski. Varajäseneksi valittiin Juha Rika. Taloudenhoitaja Kimmo Puhakka totesi jatkavansa tehtävässä vielä vuoden.
17. Toiminnantarkastajan (1) ja varatoiminnantarkastajan (1) valinta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Laila Sairo, varalle Terhi Piiroinen.
18. Yhdistyksen koollekutsumistapa. Päätettiin jatkaa entiseen malliin, eli sähköpostitse jäsenistölle, yhdistyksen verkkosivuilla sekä Journalisti-lehdessä, mikäli se sopii aikatauluun. Tarvittaessa myös paperikirjein.
19. Muut esille tulevat asiat: päätettiin tiedustella jäsenistöltä ehdotuksia palkittaviksi eli Vuoden Journalistiksi ja Vuoden Valottajaksi. Ehdotukset pyydetään syyskuussa, ja hallitus päättää palkitsemisesta. Palkitsemiskäytäntöä kevennetään taloussyistä, eli Journalistille kunniakirja ja Valottajalle lyhty.
20. Hallituksen järjestäytymiskokous. Päätettiin pitää heti vuosikokouksen jälkeen.
21. Vuosikokouksen päättäminen. Puheenjohtaja Antti Kaarto päätti kokouksen klo 14.03.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu toimittajien työehtojen edistämiseen ja ottaa tarvittaessa kantaa Journalistiliitossa esiin tuleviin kysymyksiin. Yhdistys antaa taustatukea toimitusosastoille paikallisessa edunvalvonnassa.

KOULUTUS- JA JÄSENTILAISUUDET
Talouden sallimissa puitteissa Kymenlaakson Journalistit voi järjestää koulutustilaisuuksia tai muuta toimintaa jäsenilleen yksin tai yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Jäsenistön toiveita ja ideoita otetaan vastaan. Talouden sallimin edellytyksin voidaan vuonna 2023 myös palauttaa vuorovuosin Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa pidetyt eläkeläislounaat. Periaate on, että yhdistys tarjoaa lounaan ja yhden ruokajuoman per osallistuja. Jäsenistöä muistetaan merkkipäivinä (50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- ja 100-vuotismerkkipäivinä) pääasiassa onnittelukortein. Liiton ja yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita ja olevia jäseniä voidaan hallituksen päätöksellä muistaa onnittelukäynnillä ja lahjalla.

YHTEISTYÖ
Yhdistys jatkaa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yhteydenpitoa muiden alueyhdistysten kuten Helsingin Seudun Journalistien ja Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kanssa. Liitto kannustaakin yhdistyksiä yhteistoimintaan tarjoamalla toiminnan tueksi ns. porkkanarahaa.
Osallistumismahdollisuus yhdistyksen tilaisuuksiin — mikäli niitä pysytään järjestämään — tarjotaan Kymenlaaksossa toimiville Journalistiliiton freeyhdistyksen jäsenille sekä radio- ja tv-toimittajille. Kalliolan korjaustyöhön osallistuneille ja osallistuville, myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille, voidaan tarjota kiitokseksi loma-aikaa Kalliolasta. Kalliolaa voidaan tarjota retkikohteeksi esimerkiksi työnantajan järjestämäksi Kymen Sanomien virkistyspäiväksi.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tietoa toimittajille tarjolla olevista kansainvälisistä mahdollisuuksista levitetään jäsenille sähköpostitse. Jäseniä innostetaan osallistumaan tarjolla oleviin kansainvälisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, samoin matkoille EU:n parlamenttiin.

KALLIOLA
Kalliolaa vuokrataan touko- ja kesäkuussa, heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä elo- ja syyskuussa. Jaossa voi olla myös 7-päiväisiä (ma-ma) lomajaksoja, mikäli niitä on kahden perushaun jälkeen tarjottavana.
Vuokra on 150 euroa vko (ma-pe) tai vkl (pe-ma), pitkä ma-ma -lomajakso 300 euroa.
Yhteisellä ajalla, erityisesti talvella, Kalliolassa yöpyjien toivotaan osallistuvan sähkö- ja polttopuukuluihin vähintään 10 € /porukka/vrk. Jos porukka on iso (yli 4 henkeä), maksun tulee olla vähintään 20 euroa. Hallitus voi tarkistaa maksun suuruutta tarpeen mukaan.
Talvikausi on lähtökohtaisesti yhteistä aikaa, mutta mikäli yhdistyksen jäsen haluaa esim. viettää yksityisiä juhlia Kalliolassa, se voidaan vuokrata hänelle kesäkauden hinnalla + sähkömaksua 10 € / vrk vastaan. Tällöin jäsenistölle tiedotetaan Kalliolan olevan yksityiskäytössä.
Kalliolassa jatketaan kunnostustöitä voimavarojen mukaan.

PALKINNOT
Yhdistys jatkaa Vuoden valottaja -palkinnon jakamista tiedottamisessa ansioituneelle henkilölle sekä Vuoden journalisti -kunniakirjan jakamista ansiokasta journalistista työtä tehneelle yhdistyksen jäsenelle. Ansioituneille jäsenille voidaan myös anoa liiton huomionosoituksia.