Kymenlaakson Journalistit ry
Vuosikertomus 2017

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.3.2017 Kouvolassa ravintola Nevillen Kammarissa. Osallistujia oli 20 ja vieraina palvelujohtaja Simon Huldén ja johdon assistentti Kira Närhi Suomen Journalistiliitosta.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vapaa toimittaja Leena Elonen Haminasta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vapaa toimittaja/tiedottaja/eläkeläinen Leena Halonen, Timo Suurnäkki ja Antti Kaarto Kymen Sanomista, Ilkka Kujala Keskilaakso-lehdestä, Marjo Latvanen ja Minna Muuronen Kouvolan Sanomista, Kai-Pekka Vesalainen Ankkuri-lehdestä ja Ritva Launeskoski Iitinseutu-lehdestä.
Varajäseniksi valittiin Krista Lihvonen-Hietakallio Kaakon Viestinnän Uutistoimistosta ja freelancer/eläkeläinen Arja Ukkonen. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Gråsten, varatoiminnantarkastajaksi Pekka Niemi. Yhdistyksen tilejä hoitaa Tilikievari Ky.
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 18.3.2017 heti vuosikokouksen jälkeen. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Halonen, mökki-isännäksi Timo Suurnäkki, nettivastaavaksi Pasi Ylinen ja sihteeriksi Ritva Launeskoski. Taloudenhoitajaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Kimmo Puhakka, toimittaja Kouvolan Sanomista. Hallitus kokoontui vuoden aikana helmikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Keväällä pidettiin lisäksi sähköpostikokous liiton hallituksen jäsenasian selvittämiseksi.
Journalistiliiton hallituksessa yhdistystä ja muita itäisiä yhdistyksiä edusti Seppo Häkkinen Kymen Sanomista toukokuuhun saakka, jolloin hän erosi liiton hallituksesta siksi, että oli päättänyt jäädä syksyllä eläkkeelle. Loppukaudeksi vuoden 2017 loppuun hallitukseen valittiin Outi Salovaara ISSY:stä. Liiton valtuustossa edustajanamme toimi Petra Tynninen ja hänen varaedustajanaan Aapo Mentula. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhdistystä edusti Krista Lihvonen-Hietakallio.
Hallituspaikan vaihto kesken kauden aiheutti tilanteen, että yhdistyksestä ei saatu edustajaa itse kokoukseen esittämään Salovaaran valitsemista kaikkien edustajiemme ollessa estyneitä. Ongelmaksi ilmeni, että varsinaisen edustajan ja varaedustajan lisäksi yhdistyksellä ei ollut kuin yksi yleisvaraedustaja. Vastaisuudessa yleisvaraedustajia valittaneen useampi. Salovaaran esittämisestä kokouksessa huolehti yhdistyksemme pyynnöstä Pohjois-Karjalan Anna Sievälä onnistuneesti.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2017 lopussa Kymenlaakson Journalistit ry:ssä oli 140 jäsentä (–3 kpl, -2,1%). Uusia jäseniä liittyi kaksi, eläkeläisjäsenten määrä kasvoi kuudella, työsuhteisten määrä väheni kuudella ja työttömien jäsenten määrä väheni kolmella. Eläkeläisiä oli 65, freelancereita 1, opiskelijoita 1, työsuhteisia 63, työttömiä 10. Suomen Journalistiliitto ry:ssä oli vuoden 2017 lopussa 14.562 jäsentä (-131 kpl, -0,9%). Liiton eläkeläisjäsenten määrä kasvoi 91:llä, freelancereiden/yrittäjien 102:lla, ja opiskelijoiden 36:lla. Työsuhteisten määrä aleni 321:llä ja työttömien määrä 39:llä.
50 vuotta täyttäneitä ja sitä korkeampia merkkipäiviään viettäneitä jäseniä on muistettu pääasiassa onnittelukortein.Vuonna 2017 muistettiin neljää jäsentä onnittelukäynnein ja lahjoin.

EDUNVALVONTA JA TOIMINTA LUOTTAMUSELIMISSÄ
Journalistiliiton yhdistyspäivät pidettiin Helsingissä 28.-29.3.2017 Yhdistyksestä päiville osallistui sihteeri Ritva Launeskoski. Hän osallistui myös sihteeripäivään Helsingissä 3.10.2017. Sihteeripäivä järjestettiin vuoden tauon jälkeen ja sen veti ensi kertaa uusi palvelujohtaja Simon Huldén, joka veti myös kevään yhdistyspäivät.
Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessa 18.-19.5.2017,syyskokouksessa 14.-15.12.2017sekä valtuuston ylimääräisessä kokouksessa (TES:n 2018-19 hyväksyminen 1.12.2017) yhdistystämme edusti valtuutettu Petra Tynninen. Kymenlaakson Journalistit antoi hyväksyvät lausuntonsa työelämässä olevien jäsenten vähimmäismaksun korotusesitykseen keväällä ja syksyllä freejäsenten jäsenmaksumuutosesitykseen. Yhdistys myös varautui toimimaan lakkotoimikuntana syksyn työehtosopimusneuvotteluiden takia.

KOULUTUS JA JÄSENTILAISUUDET
Jäsentilaisuuksia pidettiin Kalliolassa kolmesti: kevät- ja syystalkoot sekä Toimittajien kesäilta juhannusviikolla. Toukokuun puolivälissä yhdistys kutsui jäsenistöään liiton järjestämään Kaikki irti Googlesta -webinaariin. Mukavasti orastaneesta kiinnostuksesta huolimatta Kouvolaan aiottu tilaisuus kuivui kokoon.
THE TALL SHIPS RACES -purjelaivatapahtuman kutsuvierastilaisuuteen 14.7.2017 osallistuiHamina Tattoo -organisaation kutsumana viisiyhdistyksemme hallituksen jäsentä.Eläkeläislounas pidettiin Kouvolassa ravintola Nevillessä to 2.11.2017 klo 11.15-12.30. Osallistujia oli yhdeksän. Yhdistys tarjosi noin 10 € aterian. Osallistujat esittivät toiveenaan, että lounas alkaisi vasta iltapäivän puolella, esimerkiksi klo 13. Pikkujoulutunnelmaa heräteltiin tällä kerrallaKouvolan Teatterin Satumaa-esityksellä 10.11.2017 väliaikatarjoiluineen, 15 osallistujaa.

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA
Hyvä yhteistyön tulos saavutettiin, kun saimme ISSY:n Outi Salovaaran hoitamaan oman yhdistyksemme ”vuoron” päätökseen liiton hallituksessa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tarjoamista mahdollisuuksista tutustua EU:n toimintaan. Lisäksi on tiedotettu Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) apurahoista, joilla voi hakeutua kielikursseille ulkomaille sekä saada tukea journalistisiin hankkeisiin. Niin kielikursseille kuin muihinkin hankkeisiin jäsenemme ovat saaneet apurahoja.

VIRKISTYSSTIPENDIT JA LOMAILU KALLIOLASSA
Virkistysstipendit Kalliolaan saivat Marja Luumi, Helena Sipakko ja Anne Penttinen. Vuokrajaksoja myönnettiin 17 kaikkiaan 14 hakijalle; ensi kertaa jaettiin myös täysiä viikkoja (ma-ma), niitä meni jakoon kaksi kappaletta.

VUODEN VALOTTAJA
Vuoden Valottaja -palkinto ojennettiin Kouvolan kaupungin terveysjohtajalle Kari Kristerille. Vuoden Valottaja -lyhtyä on jaettu tiedottamisessa onnistuneille henkilöille vuodesta 2000.

VUODEN JOURNALISTI
Vuoden Journalistin kunniakirja ja kukat luovutettiin Kymen Sanomien valokuvaajalle Kimmo Seppälälle. Vuoden Journalisti -kunniakirjoja yhdistyksemme on jakanut ansioituneille jäsenilleen vuodesta 2008.

KALLIOLA
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Rannikkopajat puhdisti ja maalasi toukokuussa Kalliolan päämökin ulkopinnat, ja mökki-isäntä Timo Suurnäkki kesän aikana saunan ulkopinnat. 16.11.2017 yhdistyksen hallitus hyväksyi sähköpostikeskustelun perusteella Rannikkopajojen tarjouksen pikkumökin ulkopinnan puhdistus- ja maalaustöistä. Kalliolan varsinainen vuosikertomus erillisenä liitteenä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu toimittajien työehtojen edistämiseen ja ottaa tarvittaessa kantaa Journalistiliitossa esiin tuleviin kysymyksiin. Yhdistys antaa taustatukea toimitusosastoille paikallisessa edunvalvonnassa.

KOULUTUS- JA JÄSENTILAISUUDET
Kymenlaakson Journalistit järjestää jäsenistölleen kiinnostuksen mukaan teatteri- tai luontoretken tai/ja koulutustilaisuuden. Pikkujouluperinnettä on herätelty kahtena viime vuotena teatteritapahtumalla, ja sitä jatketaan mahdollisesti uusin ideoin. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 10.3.2018 Kotkassa Kotkan Klubilla.
Kalliolan talkoot pidetään huhti-toukokuun ja syys-lokakuun vaihteessa. Hallitus kokoontuu tammi-helmikuussa, keväällä ja syksyllä Kalliolan talkoiden yhteydessä ja tarvittaessa myös sähköpostitse. Kesätoimittajia kutsutaan Kalliolaan juhannuksen alusviikolla. Nuorille pyritään valaisemaan toimittajan ammatin kulmakiviä.
Tattoo-ilta järjestetään, mikäli Tattoo-organisaatio sen järjestää. Syyskesällä järjestetään Kymenlaakson Journalistit ry:n 85-vuotisjuhla Kalliolassa. Hallitus pohtii järjestelyjä. Eläkeläislounas järjestetään marraskuussa Kotkassa. Jäsenistöä muistetaan merkkipäivinä (50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- ja 100-vuotismerkkipäivinä) pääasiassa onnittelukortein. Liiton ja yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita ja olevia jäseniä voidaan hallituksen päätöksellä muistaa onnittelukäynnillä ja lahjalla.
Yhdistyksestä osallistutaan Journalistiliiton järjestämille yhdistyspäiville sekä sihteeripäivään. Osallistujat ovat pääsääntöisesti puheenjohtaja ja/tai sihteeri.

YHTEISTYÖ
Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa naapuriyhdistyksistä mm. Helsingin Seudun Journalistiensekä Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen ISSY:n kanssa. Osallistumismahdollisuus muutamiin yhdistyksen tilaisuuksiin tarjotaan Kymenlaaksossa toimiville Journalistiliiton freeyhdistyksen jäsenille sekä radio- ja tv-toimittajille.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tietoa toimittajille tarjolla olevista kansainvälisistä mahdollisuuksista levitetään jäsenille sähköpostitse. Jäseniä innostetaan osallistumaan tarjolla oleviin kansainvälisiin tapahtumiin ja kilpailuihin.Matkoja EU:n parlamenttiin kannattaa hyödyntää.

KALLIOLA
Yhdistys jakaa edellisvuosien tapaan neljä yksityislomailuun tarkoitettua stipendiä. Stipendit ajoittuvat alku- ja loppukesään. Kalliolaa vuokrataan edelliskesän tapaan touko- ja kesäkuussa, heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä elo- ja syyskuussa. Jaossa voi olla myös 7-päiväisiä (ma-ma) lomajaksoja, mikäli niitä on kahden perushaun jälkeen tarjottavana, ja lisäksi jo sovittuja lomajaksoja voidaan haluttaessa pidentää 7-päiväisiksi, mikäli se on mahdollista. Vuokra on 100 euroa vko tai vkl, pitkä ma-ma -lomajakso 200 euroa.Yhteisellä ajalla, erityisesti talvella, Kalliolassa yöpyjien toivotaan osallistuvan sähkökuluihin 10 € /vrk. Talvikausi on lähtökohtaisesti yhteistä aikaa, mutta mikäli yhdistyksen jäsen haluaa esim. viettää yksityisiä juhlia Kalliolassa, se voidaan vuokrata hänelle kesäkauden hinnalla + sähkömaksua 10 € / vrk vastaan. Tällöin jäsenistölle tiedotetaan Kalliolan olevan yksityiskäytössä.
Kalliolassa jatketaan tarpeellisiksi katsottavia kunnostustöitä.

PALKINNOT
Yhdistys jatkaa Vuoden valottaja -palkinnon jakamista tiedottamisessa ansioituneelle henkilölle sekä Vuoden journalisti -kunniakirjan jakamista ansiokasta journalistista työtä tehneelle yhdistyksen jäsenelle. Ansioituneille jäsenille voidaan myös anoa liiton huomionosoituksia.