Kymenlaakson Journalistit ry
Vuosikertomus 2019

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin la 16.3.2019 Haminassa varuskuntakerholla. Osallistujia oli 17, ja puhujavieraana Suomen Journalistiliiton koulutuspäällikkö Nina Porra.
Puheenjohtajaksi valittiin uutena Pinja Valkonen Kouvolan Sanomista.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vapaa toimittaja Leena Elonen Haminasta, Timo Suurnäkki ja Outi Palmu Kymen Sanomista, Ilkka Kujala Keskilaakso-lehdestä, Marjo Latvanen Kaakon Viestinnän uutistoimistosta, Henna Mäkelin Kouvolan Sanomista, Kai-Pekka Vesalainen Ankkuri-lehdestä ja Ritva Launeskoski Iitinseutu-lehdestä.
Varajäsenet: graafikko Juha Rika Kaakon Viestinnästä ja valokuvaaja (eläkk.) Pekka Niemi Kuusankoskelta. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin toimittaja Satumiia Masalin Kouvolan Sanomista ja varatoiminnantarkastajaksi toimittaja Riina Lehtoranta Kymen Sanomista.
Yhdistyksen tilejä hoitaa Tilikievari Ky.
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin sähköpostitse 18.-22.3.2019. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Elonen, mökki-isännäksi Timo Suurnäkki, nettivastaavaksi Pasi Ylinen ja sihteeriksi Ritva Launeskoski. Taloudenhoitajana jatkaa hallituksen ulkopuolella toimittaja Kimmo Puhakka Kouvolan Sanomista. Uutena asiana otettiin käyttöön kansallinen tulorekisteri, jonne yhdistyksen taloudenhoitaja ilmoittaa kaikki yhdistyksen jäsenille maksettavat palkkiot sekä esimerkiksi km-korvaukset. Sovittiin, että maksut taloudenhoitaja huolehtii keskistetysti kuun lopussa, mikäli ilmoitettavaa on.
Hallitus kokoontui vuoden aikana helmikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Sähköpostitse keskustellen ratkottiin muita esiin tulleita asioita, kuten liiton koulutuskalenterin tarvetta yhdistyksellemme, josta todettiin, että sitä ei ole.
Tiedoksi merkitsimme, että Journalistien tukirahasto aloitti loppuvuodesta toimintansa. Uhkailun, vainon ja muun häirinnän kohteeksi joutuneet journalistit voivat hakea rahastolta avustusta häirinnästä johtuviin kuluihin, kuten kriisiterapiaan, rikosilmoituksen tekemiseen vaadittavaan selvitystyöhön tai turvalaitteiden asennukseen.

JÄSENISTÖ
Kymenlaakson Journalistit ry:ssä oli vuoden 2019 lopussa 67 eläkeläisjäsentä (+1), freelancereita/yrittäjiä ei yhtään (0), opiskelijajäseniä yksi (0), työsuhteisia 58 (-1), työttömiä 9 (0) ja yhteensä siten 135 jäsentä (0); täsmälleen saman verran kuin vuosi sitten. Kolme henkilöä liittyi, kolme erosi eri syistä.
Journalistiliiton jäsenmäärä oli yhteensä 14.306, ja kokonaismuutos vain viisi jäsentä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Huomiota kiinnittää free lancer /yrittäjäjäsenien lisääntyminen peräti 78 henkilöllä, toisaalta työsuhteisten määrän aleneminen 155:llä sekä työtä vailla olevien jäsenten väheneminen 55 henkilöllä. Opiskelijajäsenkampanja näyttää purreen, sillä heitä liittyi viime vuoden aikana 89 henkilöä edellisvuotta enemmän. Opiskelijajäseniä liitossa oli vuoden lopussa 904. Eläkeläisten määrä kasvoi 36 henkilöllä 4.408:aan.
50 vuotta täyttäneitä ja sitä korkeampia merkkipäiviään viettäneitä jäseniä on muistettu pääasiassa onnittelukortein. Vuonna 2019 muistettiin yhtä jäsentä lahjalla.
Hallituksemme jäsen ja varapuheenjohtaja Leena Halonen nukkui pois 7.10.2018. Hänen omaisiaan yhdistys muisti adressilla, ja vuosikokouksessa 2019 pidettiin hiljainen hetki hänen muistolleen.
Yhdistyksemme otti käyttöön Tervetuloa-kirjeen uusille jäsenille, ja sitä päästiin vuoden aikana lähettämään kahdesti.

EDUNVALVONTA JA TOIMINTA LUOTTAMUSELIMISSÄ
Journalistiliiton yhdistyspäivät pidettiin Helsingissä 9.-10.4., sihteeri Ritva Launeskoski osallistui. Sihteeripäivää ei pidetty.
Journalistiliiton hallituksessa yhdistystä ja muita itäisiä yhdistyksiä edusti Outi Salovaara ISSY:stä, v. 2018 loppuun. Hän sai Kymenlaakson Journalistit ry:n hänelle hakeman liiton ansiomerkin valtuustoillallisella 12. joulukuuta 2019.
Liiton valtuustossa edustajanamme vuosina 2019-22 toimii Antti Kaarto ja hänen varaedustajanaan Aapo Mentula. Yleisvarajäsenet ovat Ritva Launeskoski ja Leena Elonen, tässä järjestyksessä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhdistystä edustaa Krista Lihvonen-Hietakallio.
Yhdistys vastasi 10. heinäkuuta liiton tekemään jäsenpalvelukyselyyn.
Lehdistön TES-neuvottelut käynnistyivät 16.12.2019.

KOULUTUS JA JÄSENTILAISUUDET
Jäsentilaisuudet jäivät vähiin vuonna 2019. Eläkeläislounasta nautittiin vuoron mukaisesti Kouvolassa lokakuussa viiden hengen voimin. Yhdistys kustansi jäsenten ateriat sekä haluttaessa yhden ruokajuoman.
Loka-marraskuussa oli tarjolla liiton järjestämää innoitusta yhdistystoimintaan: kolmiosainen Ytyä yhdistystoimintaan -verkkokurssi livenä, ja myös jälkikäteen katsomisen mahdollisuus liiton ekstranetin koulutuskirjastossa. ”Kurssi-illat” olivat 22.10., 29.10. ja 12.11.2019 klo 17-18.

YHDISTYKSEN JÄSENKYSELY
Puheenjohtaja Pinja Valkosen johdolla koottiin syksyllä napakka jäsenkysely, joka toteutettiin marraskuussa sähköpostilähetyksenä.

Valkonen laati kyselyn vastauksista yhteenvedon:
Vastauksia tuli 32. Sukupuolijakauma oli melko tasainen. Melkein puolet vastaajista oli iältään 60v tai enemmän. Suurin osa vastaajista (56%) oli työssäkäyviä, 37% eläkeläisiä.

Millaista toimintaa yhdistyksen odotetaan järjestävän?
1) koulutus, 2) teatteri- yms. yhteiset retket, 3) virkistysstipendit 4) Kalliola.
63 prosenttia vastaajista valitsi koulutuksen ykköseksi. Vastaajista 78 prosenttia ei ollut vuokrannut Kalliolaa viimeisten 2 vuoden aikana.

Mihin olet tyytyväinen ja tyytymätön?
Avoimia vastauksia tuli 16. Niissä yhdeksässä arvosteltiin Kalliolaa tavalla tai toisella: Kalliola on tulppana kaikelle muulle, taloudellinen rasite, yhdistys näyttäytyy mökki- ja eläkeläisyhdistyksenä. Kahdessa vastauksessa Kalliolaa kehuttiin. Muissa ei otettu kantaa Kalliolaan.
Mielestäni yhdistyksen roolista ja tehtävistä on käytävä avoin ja rehellinen keskustelu. Oleellinen ajatus mielestäni on erään vastaajan sanoin tämä: pääpainon tulee olla työelämän parantamisessa. Työelämän huomioimista toivottiin muissakin vastauksissa.

Koulutustoiveet? Tutustumisretkiä paikkoihin, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia tai sellaisia, mihin ei muuten helposti pääse, esim. vierailu Haminaan Googlelle sekä tapaamaan spesiaalilla tavalla kiinnostavia ihmisiä yrityksistä, yhdistyksistä, liitoista, politiikasta yms.
Edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia kaivattiin, esim. kerran vuodessa jokin teema, kuten ennen uuden TES:n voimaantuloa käytäisiin läpi sen sisältö.
Esiin nousi kolme selkeää teemaa: some ja verkkouutisointi, työssä jaksaminen ja kielenhuolto.
Saatujen vastausten perustella hallitus alkaa työstää ensimmäistä koulutustapahtumaa, joka on tavoite saada keväälle 2020.

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA
Itäisten yhdistysten edustajana liiton hallituksessa on toiminut Liisa Yli-Ketola Pohjois-Karjalan yhdistyksestä. Hänen aktiivisuutensa ja halunsa pitää yhteyttä yhdistyksiin on korkealla tasolla.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tarjoamista mahdollisuuksista tutustua EU:n toimintaan. Lisäksi on tiedotettu Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) apurahoista, joilla voi hakeutua kielikursseille ulkomaille sekä saada tukea journalistisiin hankkeisiin.

VIRKISTYSSTIPENDIT JA LOMAILU KALLIOLASSA
Virkistysstipendejä Kalliolaan jaettiin kolme ja lisäksi kolme korvausjaksoa Kalliolan kunnostustöistä.
Vuokrajaksoja myönnettiin 16 kaikkiaan 11 hakijalle; pitkä lomaviikko voitiin osoittaa yhdelle hakijalle.
Kalliolan varsinainen vuosikertomus erillisenä liitteenä.

VUODEN VALOTTAJA
Vuoden Valottaja -palkinto ojennettiin Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiraselle.
Vuoden Valottaja -lyhtyä on jaettu tiedottamisessa onnistuneille henkilöille vuodesta 2000.

VUODEN JOURNALISTI
Vuoden Journalistin kunniakirja ja kukat ojennettiin toimittaja Antti-Jussi Larviolle, joka työskentelee aluetoimittajan tapaan Kymen Sanomien Haminan toimituksessa. Vuoden Journalisti -kunniakirjoja yhdistyksemme on jakanut ansioituneille jäsenilleen vuodesta 2008.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu toimittajien työehtojen edistämiseen ja ottaa tarvittaessa kantaa Journalistiliitossa esiin tuleviin kysymyksiin. Yhdistys antaa taustatukea toimitusosastoille paikallisessa edunvalvonnassa.

KOULUTUS- JA JÄSENTILAISUUDET
Kymenlaakson Journalistit järjestää jäsenistölleen jäsenkyselyn (syksy 2019) perustella valittavan koulutustilaisuuden. Työhyvinvointia koskevan luento pidetään 5. lokakuuta Kuusankoskitalossa.
Myös kevyempää ohjelmaa voidaan järjestää jäsenien sitä toivoessa.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään la 26.9.2020 Bistro Goutussa Kouvolassa. 
Yhdistyksen toiminta vuonna 2020 on kärsinyt koronaviruksen takia kauttaaltaan, mutta Kalliolan vuokra-ajat sentään ovat kiinnostaneet.
Kalliolan talkoot jäivät koronan takia keväältä pitämättä, syystalkoista ei ole vielä päätöstä. Hallitus on kokoontunut tänä vuonna fyysisesti kerran, helmikuussa. Asioita on hoidettu sähköpostitse.
Monet tapahtumat peruuntuivat, esimerkiksi Tattoo-ilta, joka oli tarkoitus pitää Haminassa Marssishow’n yhteydessä elokuun alussa.
Eläkeläislounaan kohtalo on vielä avoinna, mutta vuorossa olisi pitää se marraskuussa Kotkassa. Vakiopaikaksi on tullut Pub Albert.
Jäsenistöä muistetaan merkkipäivinä (50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- ja 100-vuotismerkkipäivinä) pääasiassa onnittelukortein. Liiton ja yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita ja olevia jäseniä voidaan hallituksen päätöksellä muistaa onnittelukäynnillä ja lahjalla.
Journalistiliiton vuotuisille yhdistyspäiville sekä sihteeripäivään ei ole nyt osallistuttu.

YHTEISTYÖ
Yhdistys jatkaa tarpeen mukaan yhteydenpitoa naapuriyhdistyksistä mm. Helsingin Seudun Journalistien sekä Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen ISSY:n kanssa. Osallistumismahdollisuus muutamiin yhdistyksen tilaisuuksiin tarjotaan Kymenlaaksossa toimiville Journalistiliiton freeyhdistyksen jäsenille sekä radio- ja tv-toimittajille.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tietoa toimittajille tarjolla olevista kansainvälisistä mahdollisuuksista levitetään jäsenille sähköpostitse. Jäseniä innostetaan osallistumaan tarjolla oleviin kansainvälisiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Matkoja EU:n parlamenttiin kannattaa hyödyntää.

KALLIOLA
Yhdistys jakaa edellisvuosien tapaan neljä yksityislomailuun tarkoitettua stipendiä. Stipendit ajoittuvat alku- ja loppukesään. Hallituksen päätöksellä voidaan Kalliolassa erityisesti ahkeroineita muistaa vapaalla lomaviikolla.
Kalliolaa vuokrataan edelliskesän tapaan touko- ja kesäkuussa, heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä elo- ja syyskuussa. Jaossa voi olla myös 7-päiväisiä (ma-ma) lomajaksoja, mikäli niitä on kahden perushaun jälkeen tarjottavana.
Vuokra on 100 euroa vko tai vkl, pitkä ma-ma -lomajakso 200 euroa. Yhteisellä ajalla, erityisesti talvella, Kalliolassa yöpyjien toivotaan osallistuvan sähkökuluihin 10 € /porukka/vrk. Talvikausi on lähtökohtaisesti yhteistä aikaa, mutta mikäli yhdistyksen jäsen haluaa esim. viettää yksityisiä juhlia Kalliolassa, se voidaan vuokrata hänelle kesäkauden hinnalla + sähkömaksua 10 € / vrk vastaan. Tällöin jäsenistölle tiedotetaan Kalliolan olevan yksityiskäytössä.
Kalliolassa jatketaan tarpeellisiksi katsottavia kunnostustöitä.
Kalliola-raportti on ohessa omana liitteenään.

PALKINNOT
Yhdistys jatkaa Vuoden valottaja -palkinnon jakamista tiedottamisessa ansioituneelle henkilölle sekä Vuoden journalisti -kunniakirjan jakamista ansiokasta journalistista työtä tehneelle yhdistyksen jäsenelle.
Ansioituneille jäsenille voidaan myös anoa liiton huomionosoituksia.