Kalliolan kesä 2020

TÄRKEÄÄ! Jokainen kävijä vastaa Kalliolan siisteydestä erityisesti nyt, kun elämme koronavirusaikaa. Katso mökki-isännän ohjeet etusivulta!

JÄSENTEN KÄYTTÖÖN. Kalliola on tarkoitettu Kymenlaakson Journalistit ry:n jäsenten ja heidän perheenjäsentensä käyttöön. Jäsenten vieraat eivät voi viettää Kalliolassa aikaa omin päin.

VUOKRA-AJAT. Vuokra-ajat alkavat maanantaina klo 12 ja päättyvät arkiviikon osalta perjantaina klo 18. Viikonloppu alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy maanantaina klo 12. Tänä vuonna jaetaan myös kokonaisia viikkoja (ma-ma), mikäli sellaisia ajanjaksoja 1. ja 2. haun jälkeen on ylipäätään olemassa. Loma-aikoja on haettavissa seuraavasti: viikot 20 – 23 eli 11.5. – 7.6., viikko 28 eli 6.7. – 13.7. ja viikot 32 – 37 eli 3.8. – 14.9. Kalliolaa voi vuokrata myös talvikaudella viikosta 39 eli 21.9. alkaen.

VIRKISTYSSTIPENDIT KALLIOLAAN. Yhdistys jakaa neljä Kalliola-lomajaksoa virkistysstipendeinä. Virkistysstipendin voi anoa joko arkiviikoksi tai viikonlopuksi viikoille 19 ja 38 eli 4. – 11.5. ja 14. – 21.9.

YHTEISTÄ AIKAA. Koko jäsenistön yhteistä aikaa ovat juhannus ja viikko ennen ja jälkeen juhannuksen eli viikot 25 – 26 (15.6. –29.6.) sekä heinäkuun loppupuoli ja elokuun alkupäivät eli viikot 29 – 31 (13.7. – 3.8.). Silloin Kalliolaa ei voi vuokrata. Mahdollisesti vuokraamatta jääneet ajat Kalliola on niin ikään vapaasti jäsenten käytettävissä. Yhteisenä aikana Kalliolassa voi myös yöpyä! Yhteisenä aikana, myös talvikaudella, Kalliolassa yöpyvien toivotaan osallistuvan sähkökuluihin 10 euroa /vrk/porukka. Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

AVAIMET. Kalliolan ovet pidetään lukittuina. Avaimet saa kuittausta vastaan Kymen Sanomien Kotkan ja Haminan toimituksista, Kouvolan Sanomien toimituksesta ja Keskilaakson toimituksesta Inkeroisista. Kalliolassa on myös avainjemma.

HAKEMUKSET. osoitetaan sihteerille: ritva.launeskoski@iitinseutulehti.fi, puh. 040 5107689.
Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen järjestetään uusintakierros vapaaksi jääneiden aikojen täyttämiseksi. Päivämäärät selviävät tarkemmin, kunhan nähdään, millaista kiinnostus vuokraukseen on. Tuolloin on mahdollista hakea pitkiä ma-ma-viikkoja, jos sellaisia on jäljellä. Varaukset ovat sitovia. Hakemukseen kannattaa ykkösvaihtoehdon lisäksi esittää myös vaihtoehtoisia ajankohtia.

PÄÄLLEKKÄISVARAUKSET. Jos samaan ajankohtaan osuu useita hakemuksia, etusijan saa hakija, jolla ei aikaisemmin ole ollut loma-aikaa. Sovitteluratkaisuin pyritään takaamaan yksityinen loma-aika mahdollisimman monelle.

HINTA JA VUOKRAN MAKSAMINEN. Arkiviikon hinta on 100 euroa ja viikonlopun hinta samoin 100 euroa. Maksu suoritetaan hyvissä ajoin Kymenlaakson Journalistit ry:n tilille
Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

VARAUKSISTA TIEDOTTAMINEN. Lista Kalliolan varatuista ajoista on nähtävissä Kymenlaakson Journalistit ry:n nettisivuilla www.kymenlaaksonjournalistit.fi sekä Kalliolassa. Varaustilannetta voi tiedustella myös puhelimitse yhdistyksen mökki-isännältä Timo Suurnäkiltä puh. 0400 566 009 tai sihteeri Ritva Launeskoskelta 040 510 7689.

ESTEEN SATTUESSA. Mikäli et pääse varaamanasi aikana Kalliolaan, pyri hankkimaan tilallesi joku toinen jäsen. Jos tämä ei onnistu, vuokra on joka tapauksessa maksettava. Muita Kalliolan käyttäjiä ajatellen on huomaavaista ilmoittaa mökki-isännälle, sihteerille tai puheenjohtajalle, että Kalliola on vapaasti käytettävissä.

VIE POIS OMAT JÄTTEESI,  ja lomailijoiden on myös syytä varautua siihen, että saattaa joutua tyhjentämään huussia. Eloperäisiä jätteitä varten Kalliolassa on kompostori. Yhdistys kustantaa vessapaperit, jätepussit ja polttopuut. Juomaveden joutuu jokainen tuomaan mukanaan. Kaivovesi kelpaa saunakäyttöön. Kalliolan kasvimaa on vapaasti kaikkien käytettävissä sitten, kun satoa alkaa tulla. Sänkyjä käytettäessä toiveena on lakanoiden käyttö. Kirjaa käyntisi vieraskirjaan!

TALKOOT. Perinteisiä kevättalkoita ei todennäköisesti voida lainkaan järjestää. Toive onkin, että jokainen mökillä kävijä osallistuu jollakin tavalla lomapaikkamme kunnossapitoon ja siisteyden ylläpitämiseen