Kalliolan kesä 2019

JÄSENTEN KÄYTTÖÖN. Kalliola on tarkoitettu Kymenlaakson Journalistit ry:n jäsenten ja heidän perheenjäsentensä käyttöön. Jäsenten vieraat eivät voi viettää Kalliolassa aikaa omin päin.

VUOKRA-AJAT. Vuokra-ajat alkavat maanantaina klo 12 ja päättyvät arkiviikon osalta perjantaina klo 18. Viikonloppu alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy maanantaina klo 12. Tänä vuonna jaetaan myös kokonaisia viikkoja (ma-ma), mikäli sellaisia ajanjaksoja 1. ja 2. haun jälkeen on ylipäätään olemassa. Loma-aikoja on haettavissa seuraavasti: viikot 20 – 23 eli 13.5. – 10.6., viikko 28 eli 8.7. – 15.7. ja viikot 32 – 37 eli 5.8. – 16.9. Kalliolaa voi vuokrata myös talvikaudella viikosta 39 eli 24.9. alkaen.

VIRKISTYSSTIPENDIT KALLIOLAAN. Yhdistys jakaa neljä Kalliola-lomajaksoa virkistysstipendeinä. Virkistysstipendin voi anoa joko arkiviikoksi tai viikonlopuksi viikoille 19 ja 38 eli 6. – 13.5. ja 16. – 23.9.

YHTEISTÄ AIKAA. Koko jäsenistön yhteistä aikaa ovat juhannus ja viikko ennen ja jälkeen juhannuksen eli viikot 25 – 26 (17.6. –1.7.) sekä heinäkuun loppupuoli ja elokuun alkupäivät eli viikot 29 – 31 (15.7. – 5.8.). Silloin Kalliolaa ei voi vuokrata. Mahdollisesti vuokraamatta jääneet ajat Kalliola on niin ikään vapaasti jäsenten käytettävissä. Yhteisenä aikana Kalliolassa voi myös yöpyä! Yhteisenä aikana, myös talvikaudella, Kalliolassa yöpyvien toivotaan osallistuvan sähkökuluihin 10 /vrk/porukka. Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

AVAIMET. Kalliolan ovet pidetään lukittuina. Avaimet saa kuittausta vastaan Kymen Sanomien Kotkan ja Haminan toimituksista, Kouvolan Sanomien toimituksesta ja Keskilaakson toimituksesta Inkeroisista.

HAKEMUKSET. Kesän lomajaksoja ja stipendejä haetaan 12. huhtikuuta mennessä Ritva Launeskoskelle osoitetulla hakemuksella ritva.launeskoski@iitinseutulehti.fi, puh. 040 5107689. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen järjestetään uusintakierros vapaaksi jääneiden aikojen täyttämiseksi. Toinen hakukierros päättyy 17. huhtikuuta, ja mahdollinen kolmas hakukierros päättyy 30. huhtikuuta. Tuolloin on mahdollista hakea pitkiä ma-ma-viikkoja, jos sellaisia on jäljellä. Ensimmäisellä kierroksella vuokra-ajan saanut voi saada jatkohauissa toisen vuokra-ajan. Varaukset ovat sitovia. Hakemukseen kannattaa ykkösvaihtoehdon lisäksi esittää myös vaihtoehtoisia ajankohtia.

PÄÄLLEKKÄISVARAUKSET.Jos samaan ajankohtaan osuu useita hakemuksia, etusijan saa hakija, jolla ei aikaisemmin ole ollut loma-aikaa. Sovitteluratkaisuin pyritään takaamaan yksityinen loma-aika mahdollisimman monelle.

HINTA JA VUOKRAN MAKSAMINEN. Arkiviikon hinta on 100 euroa ja viikonlopun hinta samoin 100 euroa. Maksu suoritetaan hyvissä ajoin Kymenlaakson Journalistit ry:n tilille
Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

VARAUKSISTA TIEDOTTAMINEN. Lista Kalliolan varatuista ajoista on nähtävissä Kymenlaakson Journalistit ry:n nettisivuilla www.kymenlaaksonjournalistit.fi sekä Kalliolassa. Varaustilannetta voi tiedustella myös puhelimitse yhdistyksen mökki-isännältä Timo Suurnäkiltä puh. 0400 566 009 tai sihteeri Ritva Launeskoskelta 040 510 7689.

ESTEEN SATTUESSA. Mikäli et pääse varaamanasi aikana Kalliolaan, pyri hankkimaan tilallesi joku toinen jäsen. Jos tämä ei onnistu, vuokra on joka tapauksessa maksettava. Muita Kalliolan käyttäjiä ajatellen on huomaavaista ilmoittaa mökki-isännälle, sihteerille tai puheenjohtajalle, että Kalliola on vapaasti käytettävissä.

TÄRKEÄÄ! Jokainen kävijä vastaa Kalliolan siisteydestä ja vie pois omat jätteensä; lomailijoiden on myös syytä varautua siihen, että saattaa joutua tyhjentämään huussia. Eloperäisiä jätteitä varten Kalliolassa on kompostori. Yhdistys kustantaa vessapaperit, jätepussit ja polttopuut. Juomaveden joutuu jokainen tuomaan mukanaan. Kaivovesi kelpaa saunakäyttöön. Kalliolan kasvimaa on vapaasti kaikkien käytettävissä sitten, kun satoa alkaa tulla. Sänkyjä käytettäessä toiveena on lakanoiden käyttö. Kirjaa käyntisi vieraskirjaan!

TALKOOT. Kalliolan kunnossapito on kaikkien Kalliolan käyttäjien vastuulla. Kalliolan talkoot pidetään la 4.5.2019. Talkoilu alkaa puolilta päivin. Tervetuloa mukaan!