Kalliolan kesä 2017

JÄSENTEN KÄYTTÖÖN. Kalliola on tarkoitettu Kymenlaakson Journalistit ry:n
jäsenten ja heidän perheenjäsentensä käyttöön. Jäsenten vieraat eivät voi viettää
Kalliolassa aikaa omin päin.


VUOKRA-AJAT. Vuokra-ajat alkavat maanantaina klo 12 ja päättyvät arkiviikon osalta
perjantaina klo 18. Viikonloppu alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy maanantaina klo 12.
Tänä vuonna jaetaan myös kokonaisia viikkoja (7 vrk), mikäli sellaisia ajanjaksoja
1. ja 2. haun jälkeen on ylipäätään olemassa.
Loma-aikoja on haettavissa seuraavasti:
viikot 20 – 24 eli 15.5. – 19.6., viikot 27 – 28 eli 3.7. – 17.7. ja viikot 32 – 37
eli 7.8. – 18.9.
Kalliolaa voi vuokrata myös syksyllä viikosta 39 eli 25.9. alkaen.

VIRKISTYSSTIPENDIT KALLIOLAAN. Yhdistys jakaa neljä Kalliola-lomajaksoa
 virkistysstipendeinä. Virkistysstipendin voi anoa joko arkiviikoksi tai viikonlopuksi
viikoille 19 ja 38 eli 8. – 15.5. ja 18. – 25.9.

YHTEISTÄ AIKAA. Koko jäsenistön yhteistä aikaa on juhannus ja viikko ennen ja
jälkeen juhannuksen eli viikot 25 – 26 (19.6. – 2.7.) sekä heinäkuun loppupuoli ja
elokuun alkupäivät eli viikot 29 – 31 (17.7. – 6.8.). Silloin Kalliolaa ei voi vuokrata.
Mahdollisesti vuokraamatta jääneet ajat Kalliola on niin ikään vapaasti jäsenten
käytettävissä. Yhteisenä aikana Kalliolassa voi myös yöpyä!  
Yhteisenä aikana, myös talvikaudella, Kalliolassa yöpyvien toivotaan osallistuvan
sähkökuluihin 10 /vrk. Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille 
Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

AVAIMET. Kalliolan ovet pidetään lukittuina. Avaimet saa kuittausta vastaan Kymen Sanomien
Kotkan ja Haminan toimituksista, Kouvolan Sanomien toimituksesta ja Keskilaakson
toimituksesta Inkeroisista.

HAKEMUKSET. Kesän lomajaksot ja stipendit haetaan 20. huhtikuuta mennessä
Ritva Launeskoskelle
osoitetulla hakemuksella ritva.launeskoski@iitinseutulehti.fi,
puh. 040 5107689. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen järjestetään uusintakierros
vapaaksi jääneiden aikojen täyttämiseksi. Toinen hakukierros päättyy 27. huhtikuuta,
ja mahdollinen kolmas hakukierros päättyy 3. toukokuuta.Tällöin ensimmäisellä
kierroksellakin vuokra-ajan saanut voi saada toisen vuokra-ajan.
Varaukset ovat sitovia. Hakemukseen kannattaa ykkösvaihtoehdon lisäksi esittää
myös vaihtoehtoisia ajankohtia.

PÄÄLLEKKÄISVARAUKSET. Jos samaan ajankohtaan osuu useita hakemuksia, etusijan
saa hakija, jolla ei aikaisemmin ole ollut loma-aikaa. Sovitteluratkaisuin pyritään takaamaan
yksityinen loma-aika mahdollisimman monelle.

HINTA JA VUOKRAN MAKSAMINEN. Arkiviikon hinta on 100 euroa ja viikonlopun hinta
samoin 100 euroa. Maksu suoritetaan hyvissä ajoin Kymenlaakson Journalistit ry:n tilille
Danske Bank FI62 8000 1000 5085 73.

VARAUKSISTA TIEDOTTAMINEN. Lista Kalliolan varatuista ajoista on nähtävissä
Kymenlaakson Journalistit ry:n nettisivuilla www.kymenlaaksonjournalistit.fi sekä Kalliolassa.
Varaustilannetta voi tiedustella myös puhelimitse yhdistyksen mökki-isännältä Timo Suurnäkiltä
puh. 0400 566 009 tai sihteeri Ritva Launeskoskelta 040 510 7689.

ESTEEN SATTUESSA. Mikäli et pääse varaamanasi aikana Kalliolaan, pyri hankkimaan
tilallesi joku toinen jäsen. Jos tämä ei onnistu, vuokra on joka tapauksessa maksettava.
Muita Kalliolan käyttäjiä ajatellen on huomaavaista ilmoittaa mökki-isännälle, sihteerille tai
puheenjohtajalle, että Kalliola on vapaasti käytettävissä.

TÄRKEÄÄ! Jokainen kävijä vastaa Kalliolan siisteydestä ja vie pois omat jätteensä. Yhdistys
kustantaa vessapaperit, jätepussit ja polttopuut. Juomaveden joutuu jokainen tuomaan
mukanaan. Kaivovesi kelpaa saunakäyttöön. Eloperäisiä jätteitä varten Kalliolassa on
kompostori. Kalliolan kasvimaa on vapaasti kaikkien käytettävissä sitten, kun satoa alkaa tulla.
Sänkyjä käytettäessä toiveena on lakanoiden käyttö. Kirjaa käyntisi vieraskirjaan!

TALKOOT. Kalliolan kunnossapito on kaikkien Kalliolan käyttäjien vastuulla.
Kalliolan talkoot pidetään la 29.4.2017. Talkoilu alkaa puolilta päivin. Tervetuloa mukaan!