Kalliola-raportti 2019-2020

Kalliolan kesä 2019 oli aiempien kesien malliin vilkas niinä vuokra-aikoina, jolloin mökin sai jäsenistö varata omaan käyttöönsä. Kesällä 2019 myös keskikesän vapaat viikot keräsivät hyvin mökin käyttäjiä.
Koronakesä 2020 oli myös vuokra-aikojen osalta hyvä. Sen sijaan vapaina aikoina Kalliolan käyttö jäi ymmärrettävistä syistä hyvin vähälle. Tosin satunnaisilla käyttäjillä ei ole tapana kirjata kaikkia käyntejään Kalliolan vieraskirjaan.
Kalliolan perinteiset talkoot jäivät koronatilanteen vuoksi keväällä pitämättä. Kesän aikana Kalliolassa vierailleet ovat kuitenkin hyvin osallistuneet paikkojen siistimiseen ja kunnossapitoon.
Kalliolan kaksi viimeistä kesää ovat olleet lähinnä jo olemassa olevan korjausta. Keväällä 2020 ensimmäisen ikävän yllätyksen tuotti porakaivo, jonka pumppu sanoi itsensä lopullisesti irti. Kaivon pumpun uusiminen tuli maksamaan yhdistykselle suoranaisia kuluja noin 850 euroa. Lisäksi kaivon ollessa pumpun vaihdon vuoksi avoinna mökki-isäntä tilkitsi kaivon, jotta valumavedet eivät pääse enää kaivoon.
Kesän toinen suuri urakka olisi ollut venevajan seinien uusiminen. Mökki-isännän kaivettua vajan seinustat avoimiksi, paljastuivat ikävät rakennusvirheet. Venevajan perustukset oli tehty suoraan maan päälle ja kasattu seinustoille maata niin, että lähes kaikki tukirakenteet olivat täysin mätiä.
Venevajaa ei pystytä enää korjaamaan, vaan vanha vaja on purettava ja rakennettava uusi. Rakennusyritykseltä saadun arvion perusteella uuden venevajan rakennustarpeet maksavat noin 3500 euroa. Valmiiksi teetettynä venevajan hinnaksi tulisi saman yrityksen arvion mukaan reilut 9000 euroa.
Venevajan rakentaminen vaatii myös lähellä olevien suurten mäntyjen kaatamista ja kaivuutöitä. Puunkaatourakan hinnaksi arvioidaan noin 500 euroa ja kaivu-urakalle noin 300 euroa. Valmiiksi teetetyn venevajan hinnassa nämä on huomioitu.
Venevajan lisäksi kustannuksia tulee uuden veneluiskan rakentamisesta.
Kalliolassa voi olla edessä myös mittava korjaustyö päämökin osalta. Mökissä on ilmiselvästi hometta. Paikalla käyneen rakennusmestarin mielestä mökin lattia ja ehkä myös sisäkatto olisi avattava ainakin osittain, jotta homevahingon laajuus selviää. Ongelmana hänen mielestään on ollut, etteivät lattiarakenteet ole päässeet hengittämään.

Timo Suurnäkki
mökki-isäntä