Kalliola-raportti 2017-2018

Kalliola koki kevään ja kesän 2017 aikana ulkoisen ilmeen kohennuksen. Ekamin opiskelijat tekivät hyvää työtä päämökin ulkoseinien kanssa ja myös sauna sai kesän aikana uuden maalipinnan.
Paljon jäi tekemättäkin. Korjausta odottaa edelleen rantagrillin portaikko. Samoin kaivon kunnostus on edelleen keskeneräinen. Myös venevajan seinien korjaus ja maalaus on kesken. Sähköjen vetäminen liiterille ja ulkohuussille ovat myös edelleen tekemättä.

Kalliolan käytössä ei suuria heilahduksia ole tapahtunut. Vuokrausajoissa oli kevätkaudella parikin täysin vapaata viikkoa. Nuo viikot kuitenkin mahdollistivat mittavat maalaustyöt.
Osasyynä kevään tyhjiin viikkoihin oli varmasti se, että vuokrausintoa vähensi se, että tiedossa oli mökillä tehtävistä töistä aiheutuva häiriö. Syyskaudella mökki oli totutusti kovassa käytössä.

Keväällä 2018 on edessä pikkumökin ulkoseinien hionta ja maalaus. Kaikeksi onneksi Ekamilla kiinnostus työn tekoon jatkuu ja sieltä saatiin tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
Omana työnä on edessä ennen kevään vuokrakauden alkua saunan lauteiden uusiminen ja saattaminen paloturvallisiksi. Myös rantagrillin portaikko on kiireellisyyslistan kärjessä.
Päämökin, pikkumökin ja saunan terassien lattialautojen hiominen ja maalaaminen pyritään suorittamaan vuokra-ajoista mahdollisesti jäävissä raoissa tai keskikesän aikana. Myös kalliopöydän pintahirret on uusittava ja pöytä maalattava.
Töitä siis riittää talkoolaisillekin.

Timo Suurnäkki
mökki-isäntä