Liity jäseneksi

Kymenlaakson Journalistit ry:n jäsenyyttä haetaan Journalistiliiton jäsenlomakkeella,
jonka voi tulostaa osoitteesta www.journalistiliitto.fi. Täysjäsenyyttä haetaan
tavallisella jäsenlomakkeella, opiskelijajäsenyyttä opiskelijajäsenen lomakkeella.
Jos opiskelija täyttää täysjäsenen kriteerit, häntä ei voida hyväksyä opiskelijajäseneksi,
vaan oikea jäsenlaji on täysjäsenyys.
Jäsenlomake täytetään, allekirjoitetaan ja postitetaan Suomen Journalistiliittoon,
PL 252, 00181 Helsinki. Muista täyttää myös hakemuksen lopusta kohta Perintäsopimus.
Kohtaan tarvitaan työnantajan allekirjoitus. Perintäsopimus on työnantajan vahvistus
ammattiyhdistysmaksun tilittämisestä. Hakemukseen voi liittää valokuvan pressikorttia varten.

Yhdistyksen ja liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä journalistista työtä tekevä
henkilö, joka on riittävän pitkäkestoisessa työsuhteessa tai saa pääasiallisen toimeentulonsa
journalistisesta työstä. Jäseneksi hyväksytään myös alan opettaja tai tutkija sekä
journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.

Kymenlaakson Journalistiliiton jäsenenä saat Suomen Journalistiliiton jäsenedut. Niistä
tärkeimpiä ovat edunvalvonta ja juridinen neuvonta, vakuutus, Journalistiliiton jäsenkortti
eli pressikortti sekä Journalisti-lehti. Lisäksi liitto jakaa jäsenilleen virkistysstipendejä.
Niistä tiedotetaan Journalisti-lehdessä ja liiton nettisivuilla. Journalistisen kulttuurin
edistämissäätiö myöntää Journalistiliiton jäsenille apurahoja tutustumismatkoihin,
kieliopintoihin ja muuhun ammattitaidon kehittämiseen.