Toiminta

Kymenlaakson Journalistit ry on yksi Suomen Journalistiliiton 19 jäsenyhdistyksestä.
Jäseniä yhdistyksessä on 135. Suurin osa jäsenistä työskentelee toimittajana
tai valokuvaajana Kymenlaakson alueen sanoma- ja paikallislehdissä.

Kymenlaakson Journalistit ry toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Sen tavoitteena on
valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä
yhteisiä etuja. Yhdistys järjestää jäsenilleen yhteishenkeä ja ammatillista valmiutta
edistäviä tapahtumia. Kesäisin yhdistys tarjoaa jäsenilleen rentoutumispaikan
omistamallaan Haminan Neuvottomassa sijaitsevalla mökillä, Kalliolassa, ja vuokraa
Kalliolaa myös jäsentensä yksityiseen käyttöön.

Yhdistyksen korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään alkuvuodesta
helmi-maaliskuussa. Käytännön toimia johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja, 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituspaikat valitaan
vuodeksi kerrallaan.

Suomen Journalistiliitossa on runsaat 14 200 jäsentä, joista naisia on noin 60 prosenttia.
Liitto ei kuulu mihinkään keskusjärjestöön.