Itäisten yhdistysten yhteistyön historia

1960-luku

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton itäiset yhdistykset Kymenlaakson
Sanomalehtimiesyhdistys (nykyinen Kymenlaakson Journalistit ry), Itä-Suomen
Sanomalehtimiesyhdistys, Mikkelin Sanomalehtimiesyhdistys, Pohjois-Karjalan
Sanomalehtimiesyhdistys ja Kuopion Sanomalehtimiesyhdistys (nykyinen Savo-Kainuun
Journalistit ry) ovat huolissaan maaseutuyhdistysten äänen kuulumisesta liitossa,
kun Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys, Suomen Aikakauslehdentoimittajien Liitto SAL
ja Radio- ja televisiotoimittajien Liitto RTTL saavat suuren jäsenmääränsä ansiosta
merkittävimmän päätösvallan liiton asioissa. Kymenlaakson, Itä-Suomen ja Mikkelin
yhdistykset päättävät esiintyä yhdessä liittokokouksissa 1960-luvun puolivälissä.
Kolmikkoon liittyy pian Pohjois-Karjalan yhdistys.

1970

Kymenlaakson, Itä-Suomen ja Mikkelin yhdistykset päättävät esittää Suomen
Sanomalehtimiesten Liiton liittohallituksen jäseneksi itäsuomalaista. Päätetään myös,
että liittohallituspaikka on yhdistyksissä kiertävä.

1971

Yhdistykset päättävät esittää liittohallitukseen Etelä-Saimaan toimittajaa Lauri Kohosta
Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksestä. Hän on ollut mukana liiton hallinnossa
vuodesta 1962 lähtien.

1973

Itäiset viitoset syntyy 7.10.1973 Verlan lomakeskuksessa Kymenlaaksossa pidetyssä
kokouksessa. Mukana on edustus kaikista viidestä itäisestä yhdistyksestä.
Kokous päättää suosittaa Helsinki-keskeisyyden ja suurten yhdistysten ylivoiman
tasoittamiseksi liittokokousedustajien määrän rajoittamista niin, että liittokokoukseen
saisi yhden edustajan jokaista 40 jäsentä kohden silloisen 25:n sijasta. Tämä menettely
suosisi pieniä yhdistyksiä.

1974

Itäisten viitosten kokouksessa 24.3.1974 Savonlinnassa on mukana myös Keski-Suomen
Sanomalehtimiesyhdistyksen edustaja, joka on kiinnostunut yhteistyöstä. Tiiviimpää
yhteistyötä ei kuitenkaan synny.

Kokouksessa 14.5.1974 Kolilla päätettiin esittää liittohallituksen jäseneksi Pekka Sitaria
Pohjois-Karjalan Sanomalehtimiesyhdistyksestä. Pekka Sitari toimii liittohallituksessa
kaksi kolmivuotiskautta vuoteen 1980 saakka.

1980

Savon Sanomien toimittaja Raimo Naumanen Kuopion Sanomalehtimiesyhdistyksestä
valitaan liittohallituksen jäseneksi. Hän toimii tehtävässä kaksi kolmivuotiskautta
vuoteen 1986 saakka.

1986

Länsi-Savon toimittajaa Antero Penttistä Mikkelin Sanomalehtimiesyhdistyksestä
esitetään liittohallituksen jäseneksi. Hän toimii tehtävässä kaksi kolmivuotiskautta
vuoteen 1992 saakka.
Vesa Väisänen Pohjois-Karjalan yhdistyksestä toimii liittovaltuuston ensimmäisenä
varapuheenjohtajana.

1992

Kouvolan Sanomien toimittajaa Hannu Maunukselaa Kymenlaakson
Sanomalehtimiesyhdistyksestä esitetään liittohallituksen jäseneksi. Hän toimii
tehtävässä yhden kolmivuotiskauden, mutta jättää tehtävän seuraavan
kolmivuotiskauden alussa keväällä 1996, koska hän päällikköasemansa vuoksi
eroaa myös liitosta.
Etelä-Saimaan toimittaja Helena Rissanen toimii 1990-luvulla yhden kolmivuotiskauden
liittovaltuuston toisena varapuheenjohtajana.

1996

Etelä-Saimaan toimittaja Urpo Laaninen Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksestä
valitaan Hannu Maunukselan tilalle liittohallituksen jäseneksi, koska Kymenlaaksosta
ei löydy jatkajaa. Urpo Laaninen toimii tehtävässä kaksi kolmivuotiskautta vuoteen 2002.

1999

Itäiset viitoset elvyttävät yhteistyön alkuaikoina harjoitettua kesänviettoperinnettä
kokoontumalla Mikkelin yhdistyksen mökillä. Seuraavina vuosina kokoonnutaan
Pohjois-Karjalan yhdistyksen Neekerisaaressa, Itä-Suomen yhdistyksen Kyläniemen
mökillä ja Kymenlaakson yhdistyksen mökillä Kalliolassa. Tapaamiset kuitenkin
tyrehtyvät osanottajien niukkuuteen. Seuraavina vuosina yhteydenpitoa käydään
lähinnä sähköpostein ja liiton kokouksissa.

2002

Liittohallituksen jäseneksi esitetään freelancetoimittaja Matti Ronkaista
Pohjois-Karjalan Sanomalehtimiesyhdistyksestä. Liiton hallitus valitaan uusien
sääntöjen mukaan neljäksi vuodeksi. Matti Ronkainen toimii tehtävässä yhden
nelivuotiskauden vuoteen 2006.
Kainuun Sanomien toimittaja Taru Paavonseppä Savo-Kainuun Journalistit ry:stä
valitaan liittovaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi.

2006

Liiton hallituksen jäseneksi esitetään Savon Sanomien toimittajaa Tuomo Tynkkystä
Savo-Kainuun Journalistit ry:stä. Hän toimii tehtävässä yhden nelivuotiskauden
vuoteen 2010 saakka.

2007

Itäiset viitoset muuttuu itäisiksi nelosiksi, kun Mikkelin Sanomalehtimiesyhdistys
lopettaa toimintansa. Suurin osa Mikkelin yhdistyksen jäsenistä siirtyy Itä-Suomen
Sanomalehtimiesyhdistykseen.
Itäiset neloset toimii aktiivisesti koko maan sanomalehtitoimittajien yhdyssiteeksi
tammikuussa 2007 perustetussa Lehdistön poolissa. Lehdistön pooli hakee rooliaan
liiton organisaatiossa. Sen päätehtävää, sanomalehtitoimittajien voiman vahvistamista,
pidetään tarpeellisena. Vuonna 2008 Lehdistön poolin puheenjohtajaksi valitaan
Savon Sanomien toimittaja ja Savo-Kainuun Journalistien asiamies Kari Manninen.
Poolissa on mukana 16 yhdistystä liiton 19 yhdistyksestä.

2010

Liiton hallituksen jäseneksi esitetään Etelä-Saimaan toimittajaa Outi Salovaaraa
Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksestä. Outi Salovaara valitaan liiton hallituksen
toiseksi varapuheenjohtajaksi. Outi Salovaara toimii tehtävässään 2010 – 2014.

2014

Liiton hallituksen jäseneksi esitetään toimittaja Eija Anttilaa Kymen Sanomista.
Eija Anttila valitaan Journalistiliiton hallituksen jäseneksi kaudelle 2015 – 2018.

2016

Eija Anttila luopuu hallituksen jäsenyydestä muuttuneiden työtehtäviensä
vaativuuden vuoksi. Hallituksen jäseneksi valitaan hänen jälkeensä
Seppo Häkkinen Kymen Sanomista.


2017

Seppo Häkkinen luopuu hallituksen jäsenyydestä eläkkeelle jäämisensä vuoksi. Journalistiliiton hallituksen jäseneksi valitaan hänen jälkeensä Outi Salovaara ISSY:stä kesäkuusta alkaen.

Lähde: Lea Järvisalon vuonna 2000 laatima itäisten viitosten historiikki.
Täydentäneet Urpo Laaninen vuonna 2002 ja Arja Ukkonen vuonna 2012, 2015 ja 2017.